• by: Politie Gent
  • May 20th, 2019
  • Category:

Een interactieve ont-moetingsavond met jongeren


Na de succesvolle editie van vorig jaar, organiseerden Kubat’s Gym en de Gentse politie opnieuw een ontmoetingsavond tussen jongeren en politie, mét aansluitend een iftar. Op die manier willen we elkaar ont-moeten: samen in een positieve sfeer met elkaar in verbinding treden.

Een interactieve ont-moetingsavond met jongeren

Op vrijdag 17 mei vond voor de tweede maal een ontmoetingsavond plaats tussen jongeren en onze politiezone, mét aansluitend een iftar. Deze avond werd georganiseerd door Selim Kubat, eigenaar van de gelijknamige boksclub in de Brugse Poort. Heel wat jongeren uit de buurt – vaak met een migratieachtergrond – komen geregeld trainen in de club. Sommige van deze jongeren hebben vooroordelen naar politie toe en ook bij de politie is er soms vooringenomenheid ten opzichte van deze jongeren. Vanuit de overtuiging dat vooroordelen kunnen ontkracht worden wanneer groepen met elkaar op een positieve manier in contact komen, is het idee van de avond ontstaan. Op die manier willen we elkaar echt ont-moeten: in een positieve sfeer met elkaar in verbinding treden.

Deze ontmoetingsavond sluit tevens aan op de campagne 100% (fl)ik, waarbij we ons vooral richten naar Gentenaren en Gentenaren met een migratieachtergrond om hen de job van politie-inspecteur te leren kennen én hen te stimuleren om te kiezen voor een carrière bij de politie. De opkomst was zeer goed en de avond was voor iedereen meer dan geslaagd.

(Inter-)Actieve avond

Na de verwelkoming door Selim en burgemeester Mathias De Clercq kregen de aanwezigen een uiteenzetting over het begeleidingstraject die onze zone heeft opgesteld. Via dit traject kunnen mensen die interesse hebben om aan de opleiding te beginnen zich reeds voorbereiden op alle proeven die deel uitmaken van de selectieprocedure van de Federale Politie. Zowel het functioneel parcours als een reeks taalproeven en numerieke testen kunnen zij inoefen.

Hierna konden de aanwezigen beurtelings participeren aan verschillende activiteiten. Zo was er een quiz die peilde naar de kennis van de (Gentse) politie. Via een rollenspel werd een politie-interventie nagespeeld waarbij de aanwezigen in de huid van een agent konden kruipen. Verder konden de deelnemers ook parcours met promillebril afleggen en tot slot werd hen de mogelijkheid aangeboden om te ‘speeddaten’ met een aantal van onze operationele collega’s.

Als afsluiter werd er samen gegeten tijdens de iftar. Dit is de maaltijd die gedurende de ramadan genuttigd wordt direct na zonsondergang. Deze maaltijd werd door de jongeren van de club zelf bereid.

De opkomst was zeer goed en de avond was voor iedereen meer dan geslaagd. Bedankt aan Selim Kubat, de jongeren van zijn club en alle collega’s die zich hebben ingezet om van deze avond een geslaagd evenement te maken.