Begeleidingstraject PZ Gent

Om ons werk als politie goed te kunnen doen, vinden we diversiteit en multicultureel vakmanschap belangrijk. Daarom wensen we als Gents politiekorps ook een betere afspiegeling te zijn van de diversiteit van onze stad. Met de campagne 100% (FL)IK richt Politiezone Gent zich vooral naar Gentenaars en ‘nieuwe Gentenaars’ om de job van politie te leren kennen en hen te stimuleren om te kiezen voor een carrière bij politie.

Wie kan deelnemen aan dit traject?

Iedereen, vanaf 17 jaar met een diploma van het secundair onderwijs (ASO, TSO,BSO,KSO) of laatstejaarsstudenten. Let op: voor de inschrijving van de selectieproeven bij de federale politie gelden nog andere voorwaarden. Raadpleeg hiervoor de website van de federale politie www.jobpol.be.

Wat is het traject?

Een voorbereiding op alle proeven die deel uitmaken van de selectieprocedure van de federale politie. Om de begeleiding zoveel als mogelijk af te stemmen op de behoeftes van elke kandidaat, starten we met de afname van het functioneel parcours (de sportproef) en een reeks cognitieve testen (taalproeven en numerieke testen).

Sportproef

Op basis van deze resultaten biedt een sportcoach de kandidaten de kans om hun fysieke conditie aan te scherpen. Ook het verplichte parcours wordt meerdere keren met de kandidaten geoefend.

Taalkennis

In samenwerking met het centrum voor volwassenonderwijs (CVO) krijgen kandidaten de mogelijkheid om cursussen Nederlands te volgen (opfrissen van spelling en grammatica en verslagen schrijven) en een cursus stressbeheersing.

Persoonlijkheid

Ter voorbereiding van de persoonlijkheidsproef organiseren we groepsproeven en postbakoefeningen, waarbij ook de groepsdynamiek en groepsrollen aan bod komen.

Werking politie

De kandidaten kunnen infosessies bijwonen waarbij o.a. de structuur en het takenpakket van de lokale en federale politie verduidelijkt wordt. Je krijgt hierdoor meer inzicht in de werking van politie.

Selectiecommissie

We voorzien ook een interactieve voorbereiding op de selectiecommissie. Zo heb je al een beeld van wat je te wachten staat en sta je steviger in je schoenen tijdens het effectieve gesprek.

Extra activiteiten

Tot slot worden activiteiten georganiseerd waarbij de kandidaten de gelegenheid krijgen om kennis te maken met personeelsleden en diensten van politie. Zo kan je van de mensen horen hoe het werk van politie zelf ervaren.

Wat vragen wij?

Gemotiveerde kandidaten die bereid zijn zich te engageren voor het uitgestippelde traject.

Hoe kan je deelnemen aan dit traject?

Wens je in te stappen in het traject? Stuur een mail naar start2flik@politie.gent.be.

  Om de schoolkinderen in Gent veilig op school te krijgen, organiseren we extra controles in de schoolomgevingen en ondersteunen wij acties van scholen zelf rond dit thema. Daarom gaan we ook regelmatig naar scholen om kinderen te leren hoe ze zich veilig gedragen in het verkeer. Dit geeft mij een goed gevoel!

  Abdel
  Verkeersdienst

  Het team van jeugdinspecteurs probeert jongeren met een problematische achtergrond te helpen. We zijn een luisterend oor voor de jongeren uit de buurt, door aanwezig te zijn op plaatsen waar ze elkaar treffen. Zo geven wij een belangrijk signaal.

  Sven
  Jeugdinspecteur

  Naast mijn werk als rechercheur ben ik ook deeltijds woordvoerder van het Gentse korps. De combinatie van mijn twee functies maakt mijn werk enorm gevarieerd en zorgt voor bijkomende uitdagingen. Verveling ken ik niet. Elke dag brengt iets nieuws!

  Valentine
  Rechercheur

CONTACT

Politie Gent

Wil je meer info over werken bij de politie of
heb je vragen rond het begeleidingstraject?
Bel of mail dan gerust.

09 266 66 24

start2flik@politie.gent.be